• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
22 มกราคม 2563

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ 2