• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประจำปี 2563
7 มกราคม 2563

สถาบันเสริทศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค สามารถดูปฏิทินได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น ผู้สนใจสมัครอบรมได้จาก www.icehr.tu.ac.th ไปที่ เอกสารดาวน์โหลดดด้านบน/เอกสารการอบรม