• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญษโท)
6 มกราคม 2563

การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญษโท) เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย