• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
-ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองลำอ้ายเสา บริเวณวัดตะโกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พร้อมบันไดลงท่าน้ำ ความยาว 370 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2562

-ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองลำอ้ายเสา บริเวณวัดตะโกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พร้อมบันไดท่าน้ำ ความยาว 370 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562