• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2562

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 14  ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)