• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 500 เมตร ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2562

-ร่างประกาศจังหวัดนครปฐมประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม  ความยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562