• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
3 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัดฯ งานบริหารงานทั่วไป โทร/โทรสาร. 0-34-353-051