• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครืองจักรกล แขวงทางหลวงชนบท นครปฐม จํานวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2562

งานปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบท นครปฐม จํานวน ๑ แห่ง