• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
10 กรกฎาคม 2562

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2562  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบ