• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
7 มิถุนายน 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1  ฟรี  อบรมระหวางวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562