• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ. นครปฐม ชุดจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์ 2562

                วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการ การปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดคมนาคม One Transport Family ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ.จุดตรวจความพร้อมของรถและคนขับรถโดยสารสาธารณะ ณ.บริเวณหน้าสำนักงานขนส่ง จ.นครปฐม  และจุดตรวจฯหน้า สภ.กำแพงแสน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ของแขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

                ซึ่งในวันนี้ชุดจิตอาสา ได้ร่วมตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และคนขับ จำนวน 246 คัน/คน. ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ได้แก่ แจกผ้าเย็น น้ำดื่ม ลูกอม 252 ราย พร้อมกับแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่คนขับรถ และประชาชน 157 ราย นอกจากนี้ได้แนะนำเส้นทางแก่ประชาชน และดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่รถของประชาชน เช่น รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน และรถยนต์ จำนวน 3 คัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับความสะดวก และเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ประชาชนได้ชื่นชม และขอบคุณ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ทุกท่าน ที่มาช่วยกันดูแลและ ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประขาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์