• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562

                จังหวัดนครปฐม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุรวม 53 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 54 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 7 คน

                วันที่ 17 เมษายน 2562 ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 16 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเกิดอุบัติเหตุขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน

                โดยในภาพรวมของการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 รวม 6 วัน ของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุรวม 53 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 54 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 7 คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ตัดหน้ากระชั้นชิด และสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน

                นอกจากนี้ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถมอเตอร์ไซต์ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือถนนใน อบต./หมู่บ้าน จุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงและทางโค้ง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 00.00-04.00 น. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 อายุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงสุด 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 43

                ทั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 จำนวน 4,587 คน ดำเนินการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ 29,188 คัน และดำเนินคดีสำหรับผู้กระทำความผิด เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ฝ่าฝืนกฎจราจร และอื่นๆ 9,702 คน