• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ประชาชนพาครอบครัวกราบไหว้ขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์

                วันที่ 14 เมษายน 2562 บรรยากาศเนื่องในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดนครปฐม ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ และหลวงพ่อพระศิลาขาว ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย โดยทางวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ จำลอง ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำสักการะ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมทำบุญก่อเจดีย์ทราย เพื่อเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีแก่สถาบันครอบครัว โดยมีพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พาบุตร หลาน มาร่วมก่อเจดีย์ทรายเป็นจำนวนมาก

                ทั้งนี้ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 จังหวัดนครปฐมจะได้จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมสรงน้ำพระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตลอดจนพระสงฆ์ สามเณร และเปิดถนนสายสงกรานต์ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หรือ ถนนต้นสน ตลอดเส้นทางกว่า 1 กิโลเมตร ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์ โดยเทศบาลนครนครปฐม ได้เตรียมตั้งจุดบริการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เดินเล่นน้ำอย่างเต็มที่ พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมาร่วมให้ความบันเทิง และคุมเข้มการห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปภายในงาน เพื่อให้การเล่นน้ำเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุขส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์