• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม พิธีสถาปนาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม

                วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม  ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานจุดเทียนฤกษ์ ในพิธีสถาปนาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม โดยมีนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมด้วยอดีตประธานและที่ปรึกษาสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์ คณะกรรมการและสมาคมองค์กรสมาชิกจาก 21 จังหวัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

                นางจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล ประธานภูมิภาคภาคกลาง กล่าวถึงความเป็นมาของการขยายองค์กรสมาชิกว่าสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดตั้งอยู่ในภาคกลาง และเป็นจังหวัดใกล้ชิดกรุงเทพมหานคร เข้าเป็นสมาชิกน้องใหม่ลำดับที่ 22 ของสหพันธ์ สำหรับการก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม ได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่กลางปี 2560 นำโดย ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมเป็นพี่เลี้ยง การก่อตั้งสมาคมฯ จังหวัดนครปฐมครั้งนี้ มีองค์ประกอบด้วยปัจจัยนานัปการ ทั้งด้านการหาสมาชิกซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม ต้องมีใจรัก และมีความเสียสละ ซึ่งการทำงานด้านการพัฒนาสังคมนอกจากต้องมีความพร้อมของนายกก่อตั้งที่เป็นผู้นำแล้ว ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ยังคงต้องอาศัยสมาชิกที่มีวความศรัทธาต่อนโยบายและอุดมการณ์ขององค์กรด้วย รวมทั้งการนำผลงานเสนอสู่สาธารณชนให้ได้รับการยอมรับ

                นอกจากนี้การก่อตั้งสมาคมฯ จังหวัดนครปฐม จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์กลางแห่งมิตรภาพที่จะเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างมวลนักธุรกิจ และนักวิชาชีพสตรีในจังหวัดนครปฐมและทุกภูมิภาค พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขคืนกำไรสู่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างมั่นคงต่อไป