• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562

                วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่หอประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีคารวะครูอาวุโส และการจัดนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆ

                โอกาสนี้ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันครู เพื่อให้โอวาทธรรมแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา