• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารสัตว์ประทานมอบให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ บ้านใหม่น้องหมาบางเลน ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน

                วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.29 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์ประทานอาหารสัตว์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข 45 กระสอบ อาหารแมว 5 กระสอบ และข้าวสาร 5 กระสอบ ไปยังสถานสงเคราะห์บ้านใหม่น้องหมาบางเลน  ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายอำเภอบางเลน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ตลอดจนข้าราชการ ประชาชนให้การต้อนรับ

                โดยนางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์บ้านใหม่น้องหมาบางเลนแห่งนี้ ซึ่งมีสุนัขรวมทั้งสิ้น 600 ตัว บนพื้นที่ 21 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ซึ่งนางพิมพ์กุล จะสนองพระประสงค์นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ