• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดาฯ แนะเยาวชนหญิงบ้านปรานี ทำดีเริ่มต้นที่ใจเรา

                วันที่ 9 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ทำดีเริ่มต้นที่ใจเรา' ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม

                โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งลูกหลานเยาวชนมีความตั้งใจจริง มีความจริงใจอย่างยิ่ง ขอบพระคุณในการต้อนรับเป็นครั้งแรกของปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิต เกิดความหวังในเชิงบวกต่ออนาคตของชาติ ว่าลูกหลานเยาวชนทุกคนจะถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตตน และไม่กระทำผิดซ้ำ การเป็นคนดี ตามธรรมชาติของคนถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ธรรมชาติของคน คือ การทำความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์มาตรฐานความถูกต้อง ความไม่เห็นแก่ตัว