• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม มอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3

                วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และผู้แทนหน่วยงานทั้ง 9 แห่งรับมอบโล่เกียรติคุณฯ

                สำหรับการจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยนำผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐมาจัดแสดงให้กับประชาชน โดยภายในงานพบกับการแสดงผลงานการพัฒนาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงาน๕ระกรรมการอาหารและยา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ