• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

                วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่บริเวณลานด้านข้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  ภายในงานมรการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย