• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก พร้อมใจทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

                วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสงบสุขแก่ชีวิต และครอบครัว ตลอดปี 2562

                โอกาสนี้ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมอวยพรขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แห่งองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครปฐม จงปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดนครปฐมอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย และอันตรายทั้งปวง ตลอดปีและตลอดไป นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมขอให้ประชาชนน้อมนำหลักการทรงงาน และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม