• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 วันที่ 31 ต.ค. - 14 พ.ย. 61 เพื่อขยายสะพาน

                นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะดำเนินการก่อสร้างขยายสะพานในโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (เวลา 22.00 น.) ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางเลี้ยวซ้ายจากพุทธมณฑลสาย 4 ไปจังหวัดนครปฐม ช่วงหน้าวิทยาลัยราชสุดา และปิดจุดกลับรถใต้ทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ในวันและเวลาดังกล่าว

                1 . เส้นทางเลี่ยง เพื่อเดินทางไปจังหวัดนครปฐม โดยใช้สะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 กลับรถหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล แล้วขึ้นสะพานต่างระดับฯ มุ่งหน้าจังหวัดนครปฐม

                2.  เส้นทางเลี่ยง เพื่อกลับรถ ใช้ต่างระดับพุทธมณฑล มุ่งหน้าศาลายา ลงสะพานต่างระดับ แล้วกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ต่างระดับฯ มุ่งหน้าพุทธมณฑล

                ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การจราจรติดขัด ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร. 0-2420-1406 ในวันและเวลาราชการ #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง