• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินแก่วัดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่วัดพระงาม (พระอารามหลวงชั้นตรี) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทำความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ และอัญเชิญผ้าพระกฐินเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อประกอบพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

                โอกาสนี้ นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และปัจจัยเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง รวมทั้งมอบเงินสิ่งของบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,861,959 บาท อีกด้วย