• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กรมบังคับคดีจัดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และอีก 6 จังหวัดภาคกลาง

                วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร โดยทรัพย์ที่ประกาศขาย ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า และห้องชุด จำนวน 298 รายการ ราคาประเมินรวมกว่า 627 ล้านบาท โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีมีนโยบายผลักดันทรัพย์สิน โดยใช้นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์นอกสถานที่ในครั้งนี้ ถือเป็นตลาดทางเลือกให้กับนักลงทุนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร ได้สนใจทรัพย์สินของกรมบังคับคดีมากยิ่งขึ้น เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น สร้างความแข็งแกร่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และบูรณาการความร่วมมือกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนในมิติส่งเสริมคนดี สู่สังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยากให้กับประชาชน อีกด้วย

                ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมบังคับคดี ได้มีเป้าหมายในการผลักดันทรัพย์สินทั่วประเทศไว้ที่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท จากปีที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท และสามารถผลักดันทรัพย์สินได้ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาท โดยจะต้องพิจารณาในเรื่องของทรัพย์สินที่ยกมาจากปีที่แล้วและคาดการณ์คดีใหม่ที่จะเข้ามา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น