• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ปภ.นครปฐม จับมือธนชาตประกันภัยจัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย

                วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดธนชาตประกันภัย รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครปฐม และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงนามบันข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดธนชาตประกันภัย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรวมพลังระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ในการร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติทางถนน และจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่แก้ไขจุดเสี่ยง ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยการติดป้ายอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยง พร้อมทั้งทาสีบริเวณป้ายรถประจำทาง

                สำหรับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย บริษัทมหาชนจำกัดธนชาตประกันภัย ได้พิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 2 จังหวัด คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของจังหวัดนครปฐม นับเป็นจังหวัดหนึ่งทีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อพิจารณาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บสาหัส 6 คน และจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่แจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร หมุดสะท้อนแสง อุปกรณ์ทาสีลดความเร็ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในชุมชนต่อไป