• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ ทั้งทางด้านวรรณกรรม ทรงริเริ่มการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เชื่อมโยงจากแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ผ่านหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ มุ่งสู่แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดนครปฐม ทั้งยังเสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์เป็นครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2396 โดยสร้างครอบเจดีย์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2  ของเดิมไว้ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้าถึง 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ปวงชนชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์”