• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ผู้แทนพระองค์อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานมอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

                วันที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ให้กับสุนัขจรจัด ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย อาหารสุนัข 50 ถุง อาหารสุนัขป่วย 5 ถุง อาหารกระป๋องสำหรับสุนัขป่วย 60 กระป๋อง แชมพูอาบน้ำสุนัข 6 ลิตร ข้าวสาร 4 กระสอบ 200 กิโลกรัม และยากำจัดเห็บ หมัด 20 ขวด นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 โด๊ส ให้กับมูลนิธิฯ อีกด้วย

                สำหรับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ปัจจุบันมีสุนัขจรจัด และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งสิ้น 630 ตัว เป็นสุนัข จำนวน 600 ตัว และแมว จำนวน 30 ตัว บนเนื้อที่ 21 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมและชุมชน โดยมีนางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิฯ

                โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะจิตอาสา และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้