• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา สอนเยาวชนสถานพินิจ เป็นคนดีตามรอยพระยุคลบาท

                วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 106 คน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายอำพันธ์ นิโรธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

                โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ว่า “การที่ลูกๆ ทั้งหลายก้าวพลาดพลั้งไป มันไม่ใช่ความผิดชั่วร้ายที่ยากจะแก้ไขได้ ขอให้เป็นอุทาหรณ์สอนเราในวันข้างหน้าอย่าได้มากระทำผิดอีก ไม่มีใครทำถูกต้องไปเสมอ ความผิดกับความชั่วนั้นไม่เหมือนกัน เพียงแต่เรานั้นพลาดทำผิดไป ย่อมสามารถสำนึกผิดและปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีได้ เราต้องอย่าลืมว่าศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ไม่ใช่เรือนจำ เยาวชนไม่ใช่นักโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่เป็นทั้งผู้ปกครอง ญาติ ครูอาจารย์ คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ก้าวผิดจังหวะ” ม.ล.ปนัดดา กล่าว