• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม เปิดงานตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

                วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่บริเวณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ นครปฐม เมืองกล้วยไม้งาม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้และตลาดชุมชน ซึ่งจะช่วยขยายตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และยกระดับราคาผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 10,000 ไร่ มีผู้ประกอบการกว่า 500 ราย สามารถนำรายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

                สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ นำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ในราคาพิเศษ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเลือกชมและเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจะจัดถึงวันที่ 20 กันยายนนี้