• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมประมูลส้มโอพันธุ์แท้ดั้งเดิมนครชัยศรี 5 สายพันธุ์ ภายในงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีนครปฐม

                วันที่ 15 กันยายน 2561 ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประมูลส้มโอ ภายในงาน The Best of Nakhonpathom วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีนครปฐม ซึ่งได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 17 กันยายนนี้ เพื่อยกระดับและเพิ่มคุณค่าให้กับส้มโอมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อนำรายได้สมทบทุนมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม สำหรับส้มโอที่นำมาประมูลในครั้งนี้เป็นส้มโอนครชัยศรีพันธุ์แท้ดั้งเดิม 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวแป้น ขาวพวง ขาวหอม ขาวน้ำผึ้ง และทองดี จำนวน 9 ผล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งพันธุ์ขาวแป้นสามารถปิดการประมูลในราคาสูงที่สุดมูลค่า 10,000 บาท ผู้ประมูล คือ นางสาวอังคณา ช้างหล่อ ส่วนส้มโอพันธุ์ขาวพวง ขาวหอม ขาวน้ำผึ้ง  และทองดี อีก 8 ผล ปิดประมูลด้วยราคา 7,000 5,000 3,000 และ 2,000 บาท รวมมูลค่าการประมูลส้มโอในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,500 บาท