• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
โครงการ English We Like 2018 สร้างเทคนิคเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ English We Like 2018 ปีที่ 10 โดยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก  การจัดโครงการในครั้งนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูดสื่อสาร การอ่านและเขียน อันเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงเป็นแนวทางในการทำข้อสอบและศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต