• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
พระวิสุทธิวงศาจารย์ มอบพัดเปรียญธรรมแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง

          วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธีมอบพัดเปรียญธรรมแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2560 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าถวายสักการะ

          โรงเรียนสหศึกษาบาลีองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2494 ปัจจุบันได้จัดการบริหารงานให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น นอกจากสอนภาษาบาลีอันเป็นวิชาหลักแล้ว ยังมีการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา 5 วันประจำทุกปี และยังเปิดสอนวิชาเสริมพิเศษ ได้แก่ วิชาฝึกวาทศิลป์ “สังฆวาที” เพื่อให้ครูสอนและนักเรียนที่ผ่านการฝึกหัดแล้ว ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในวันธัมมัสสวนะตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา ทั้งนี้การก่อตั้งโรงเรียนสหศึกษาบาลีจนถึงปัจจุบัน ได้รับการอุปการะจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม คณะสงฆ์ภาค 14 ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันให้ความอุปถัมภ์บำรุง จนโรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีนักเรียนสอบประโยคเปรียญธรรม 9 จำนวน 80 รูป และประโยคอื่นๆ อีกจำนวนมาก

          จากนั้น นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ถวายพัดเปรียญธรรมแด่พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบาลี ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ซึ่งในปี 2560 มีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งสิ้น 357 รูป เปิดสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคเปรียญธรรม 9 มีนักเรียนเข้าสอบ 311 รูป สอบได้ 83 รูป ได้แก่ ประโยคเปรียญธรรม 9 จำนวน 3 รูป, ประโยคเปรียญธรรม 8 จำนวน 1 รูป , ประโยคเปรียญธรรม 7 จำนวน 6 รูป , ประโยคเปรียญธรรม 6 จำนวน 6 รูป , ประโยคเปรียญธรรม 5 จำนวน 9 รูป , ประโยคเปรียญธรรม 4 จำนวน 17 รูป , ประโยคเปรียญธรรม 3 จำนวน 29 รูป และประโยคเปรียญธรรม 1-2 จำนวน 12 รูป สำหรับในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดเรียนมาตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 262 รูป