• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดงาน Artchestra เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Artchestra การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมนับเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นทางด้านศิลปะและดนตรี จึงทำให้เกิดแนวคิดกรรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาฝังกรุงเทพตะวันตก ในการผสมผสานดนตรีและศิลปะ เพื่อสุนทรีย์ภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละสถาบัน ได้มีช่องทางการนำเสนอผลงานไปสู่ประชาชนทั่วไปในการรับทราบมากขึ้น โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าศาลายา ร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษา 9 สถาบันในจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ สืบทอดศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างเสริมประสบการณ์ของผู้ที่สนใจด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม นักศึกษา ครู อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป