• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัย จากนั้นพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ