• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกพระเจดีย์

                วันที่ 30 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบใบประกาศชมเชยให้แก่นายสมภพ ชิวปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเด็กจมน้ำที่หยุดหายใจไปชั่วขณะ โดยทำการปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปการช่วยเหลือดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความชื่นชมจากผู้ที่ได้รับชมคลิปดังกล่าว จังหวัดนครปฐมจึงได้มอบใบประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป