• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 8 ในหมวดอักษร กม สื่อความหมายถึง กิจการงานดี มั่งมีศรีสุข

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง ซึ่งมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยนายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ เพื่อนำหมายเลขซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชน ในประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 301 หมายเลข ในหมวดอักษร กม สื่อความหมายถึง กิจการงานดี มั่งมีศรีสุข โดยนำเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ ส้มโอ ข้าวหลาม และสาวงาม มาออกแบบเป็นภาพกราฟฟิกลงบนแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมเข้าประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) อำเภอกำแพงแสน เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำการออกประมูลเป็นการทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อนำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. สำหรับการประมูลที่ผ่านมาทั้ง 7 ครั้ง มียอดเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 158,117,220 บาท ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. อาทิ โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS และโครงการจนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับอุบติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี

                สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ ในเบื้องต้นมีผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน กม 9999 นครปฐม ด้วยราคาปิดประมูลที่ 1,000,000 บาท คือ นายเดโช ออมสินทวีโชค เจ้าของธุรกิจส่งออกสินค้า โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมมอบป้ายทะเบียนและภาพที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนยอดนิยม ได้แก่ กม 8888 ด้วยราคาปิดประมูลที่ 780,000 บาท, กม 7777 ปิดประมูลที่ 420,000 บาท, กม 6666 ปิดประมูลที่ 350,000 บาท, กม 5555 ปิดประมูลที่ 450,000 บาท, กม 4444 ปิดประมูลที่ 340,000 บาท กม 3333 ปิดประมูลที่ 350,000 บาท, กม 2222 ปิดประมูลที่ 300,000 บาท และ กม 1111 ปิดประมูลที่ 550,000 บาท เป็นต้น