• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา ปลูกฝังวิชา “กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม” แก่เยาวชนหญิงบ้านปราณี จ.นครปฐม

                วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนหญิงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้พัฒนาในทางที่ดี พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนมีการจัดการศึกษาสายสามัญ โดยใช้หลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นอกจากนี้ยังมีหน่วยวิชาชีพที่จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 80 ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยวิชาชีพ ได้แก่ หน่วยตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หน่วยคหกรรม หน่วยวิชาชีพหัตถศาสตร์ หน่วยวิชาชีพเสริมสวย และหน่วยวิชาชีพศิลปะ ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนสายสามัญและฝึกวิชาชีพดังกล่าวจะได้รับรองผลการเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 97 คน

                หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า บรรพบุรุษไทยได้เหน็ดเหนื่อยในการปกป้องรักษาประเทศไทยมาตราบจนทุกวันนี้ ลูกๆทั้งหลายต้องช่วยกันรักษาประเทศไทยของเราให้มีความยั่งยืนตลอดไป อยากเห็นลูกหลานเยาวชนไทยเป็นคนดีของประเทศและเป็นผู้นำทางสังคมที่ดีให้ได้ ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่าให้ใครมาชี้นำไปในทางที่ไม่ดี และหวังอย่างยิ่งว่าลูกๆ จะไม่หวนกลับมาที่นี่อีก กลับออกไปมีอาชีพที่สุจริตเป็นความหวังของประเทศชาติ หากบ้านเมืองมีแต่ผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ประเทศชาติจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบสุขตามที่บรรพบุรุษรักษาไว้ได้อย่างไร