• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา ฝากครูใช้มาตรฐานคุณธรรม “6ไม่” สอนสั่งลูกหลานในสถานพินิจ

                วันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พบปะสนทนา และบรรยายพิเศษ “เรื่อง ศาสตร์พระราชา” ให้กับครูอาจารย์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครจำนวน 80 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดขึ้นโดย สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีแผนการสอนขับเคลื่อนนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานและศึกษาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำไปสู่การศึกษาที่มีมาตรฐานตลอดจนสร้างความรู้ด้านการจัดการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

                 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ครูอาจารย์ท่านสั่งสอนอบรมเราทุกคนมาแต่เด็ก ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม “6ไม่” ประกอบด้วย 1. ไม่เกียจคร้าน 2. ไม่ทุจริตคดโกง 3. ไม่อวดเก่ง 4. ไม่หยาบคาย 5. ไม่กล่าวเท็จ และ6. ไม่เนรคุณ ซึ่งมีความสำคัญในการดำรงชีวิต สังคมจะมีความร่มเย็น มีความจริงใจ มีความเสมอต้นเสมอปลายต่อกัน จึงฝากคุณครูทุกท่านใช้เป็นมาตรฐานสอนสั่งอบรมแก่ลูกหลานสถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สั่งที่ผ่านมาต้องถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจ อย่ากระทำซ้ำ ต้องเคารพบุพการี ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ยึดถือกฎระเบียบ รู้จักการบริหารเวลามีต้นแบบ (Role Model) แห่งการดำเนินชีวิต ชีวิตลูกหลานจะประสบความสุขความสำเร็จ ก้าวเดินหน้าต่อไปในชีวิตอย่างมีคุณภาพตามรอยพระยุคลบาท