• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์

                วันที่ 6 เมษายน 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำสักการะ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณวิหารหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้จุดธูปเทียนบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานบริเวณด้านล่างข้างกำแพงแก้ว หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ และนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมสรงน้ำสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  เสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยอีกด้วย