• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์

                วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกาย อีกทั้งสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง  ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นสาธารณะประโยชน์

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ พื้นที่ทั้งหมด 148 ไร่ ให้กับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้เทศบาลนครนครปฐม โดยนายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ดำเนินการดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสา ภาคประชาชนในการซ่อมบำรุงระบบประปา ห้องน้ำ ทาสี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาช่วยตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังสนามจันทร์ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ในช่วงเช้าเวลา 05.00-08.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 - 20.00 น.

                สำหรับการเปิดพระราชวังสนามจันทร์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มาออกกำลังกายในครั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพ โดยสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีแขน กางเกงคลุมเข่า สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า กางเกงขายาว ชุดไม่รัดรูป และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง ตลอดจน ยานพาหนะเข้ามาในพระราชวังสนามจันทร์ ในส่วนของการเปิดให้เข้าชมพระตำหนัก   ต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาต หากมีความคืบหน้า ทางจังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

                ทั้งนี้ ให้ประชาชนชาวนครปฐม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ สถานที่แห่งความเป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม ขอให้มีจิตสำนึกรัก หวงแหน พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานให้ใช้ในสาธารณประโยชน์ให้ทรงคุณค่า สวยงาม และยั่งยืนต่อไป