• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม เตรียมเปิดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ประชาชนเข้าไปออกกกำลังกาย 1 เมษายน 2561 นี้

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม พื้นที่ทั้งหมด 148 ไร่ ให้กับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้เทศบาลนครนครปฐม นำโดยนายเอกพันธุ์ คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นแกนนำหลักในการดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาชนในการซ่อมบำรุงระบบประปา ห้องน้ำ ทาสี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาช่วยตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้ใหญ่  ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังสนามจันทร์ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกาย ในวันที่ 1 เมษายน 2561 นี้เป็นต้นไป ช่วงเช้าเวลา 05.00-08.00 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น.

                นายเอกพันธุ์ คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้มอบภารกิจให้เทศบาลนครนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา  และทำความสะอาดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล  และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยเทศบาลนครนครปฐมเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  “รวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์”  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกาย  สร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง  และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์”  ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น. และพิธีเปิดกิจกรรม เวลา 16.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

                ด้านนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดพระราชวังสนามจันทร์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มาออกกำลังกายในครั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพ โดยสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีแขน กางเกงคลุมเข่า สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า กางเกงขายาว ชุดไม่รัดรูป และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง ตลอดจน ยานพาหนะเข้ามาในพระราชวังสนามจันทร์ เบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายก่อน ในส่วนของการเปิดให้เข้าชมพระตำหนักต่าง ๆ นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาต หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่สิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม เราจะช่วยกันทำอย่างไรให้ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ มีจิตสำนึก รัก หวงแหน พระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นมรดกของชาติที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานให้ใช้ในสาธารณประโยชน์ให้ทรงคุณค่า สวยงาม และยั่งยืนต่อไป