• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ปศุสัตว์ จ.นครปฐมเตือนประชาชนระวังบุคคลแอบอ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อาจพบวัคซีนปลอมและด้อยคุณภาพ

                นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสังคมเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปลอมหรือวัคซีนที่ด้อยคุณภาพนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังหากมีบุคคลแอบอ้างลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของวัคซีนปลอมหรือวัคซีนด้อยคุณภาพ เมื่อนำมาฉีดแล้ววัคซีนนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

                ทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนต้องเป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบำบัดโรค หรือผู้ได้รับมอบหมายการฉีดวัคซีนตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องมีบัตรหรือหนังสือรับรองจาก สนง.ปศุสัตว์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุญาตให้ทำการฉีดวัคซนได้ โดยเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะต้องมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง โดยตรวจสอบขอดูบัตรหรือหนังสือรับรอง หากพบบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วยงานที่แอบอ้าง หรือแจ้งปศุสัตว์ท้องที่เพื่อทำการตรวจสอบทันที