• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเททองหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช

                วันที่ 29 มีนาคม 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน "พระพุทธชินราช" หน้าตัก 89 นิ้ว ณ โรงหล่อปฏิมาพรเลิศ ตำบลห้วงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดผาผึ้ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยพลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า วัดผาผึ้ง เดิมเป็นวัดเก่าแก่ อายุ 100 กว่าปี ตั้งอยู่ที่บ้านผาผึ้ง ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2405 ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทำให้วัดผาผึ้งและประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ จึงได้อพยพมาอยู่บริเวณบ้านท่าดินแดง เมื่อปี 2527 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรที่ดินให้ อีกทั้งยังไม่มีพระประธานและอุโบสถ ใช้ศาลาการเปรียญในการปฏิบัติศาสนกิจ ต่อมาคณะกรรมการดำเนินงาน โดยนายประสาน หวังรัตนปราณี ร่วมกับพระราชกิตติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระมหาชัยณรงค์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดผาผึ้ง คณะศิษยานุศิษย์ และชาวบ้าน ได้พิจารณาเห็นว่าวัดผาผึ้งเป็นวัดที่เก่าแก่ สมควรจะต้องมีพระประธานและอุโบสถ เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

                สำหรับการสร้างพระประธาน "พระพุทธชินราช" หน้าตัก 89 นิ้ว พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้อนุญาตให้จำลองแบบพระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ อีกทั้งพระราชกิตติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับเป็นประธานอุปถัมภ์สร้างพระประธานและอุโบสถวัดผาผึ้ง และพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รับเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระประธานและอุโบสถวัดผาผึ้ง ผ่านธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม ชื่อบัญชี “เททองหล่อพระพุทธชินราช” โดย พระราชกิตติเวที เลขที่บัญชี 039-2-79295-8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป