• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม จัดพิธีอัญเชิญและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาถวาย ร.10

                วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พะรปฐมเจดีย์ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีอัญเชิญและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา จากนั้นพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมี พระวัสสะกาดูเว มะหินทะวันสา มหานายกะเถระ องค์มุขะนายกแห่งสงฆ์นิกายอะมะระปุระประเทศศรีลังกา ,พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ,พระเชนโด๊ก รินโปเช่ ผู้นำสงฆ์นานาชาติ จากแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ตลอดจนพระเถรานุเถระและประชาชน เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                สำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานชั่วคราวภายในวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นโดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ สภาศาสนสัมพันธ์โลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน แผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแด่ปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกา และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังเป็นการสืบต่อคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน