• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม จัดโครงการพลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน เนื่องในวันสตรีสากล 2561

                วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน“พลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยนางจุไร สะสมทรัพย์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม จัดงาน“พลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อสำนึกในคุณงามความดีของบูรพมหากษัตริย์ไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในการระลึกถึงวันแห่งการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาคของสตรี ซึ่งทั่วโลกถือว่าวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 322 คน โดยมีวิทยากรจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มาให้ความรู้เรื่อง การนำเสนอย่างไรให้ศาสตร์พระราชาเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกของคนไทย และวิทยากรโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ให้ความรู้เรื่องสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์อีกด้วย