• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันมาฆบูชา

                วันนี้ (1 มีนาคม 2561) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

                นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในงานวันมาฆบูชา มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การเวียนเทียน การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมประกวดของเด็กและเยาวชน การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และการถวายสังฆทาน

                โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล และผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จากนั้นได้นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ หลังจากนั้นในเวลา 18.30 น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำภาษีเจริญ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ต่อจากนั้น พระรัตนสุธี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง บรรยายธรรม และ พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สนทนาธรรม ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในยามค่ำคืน ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑลได้ถึงเวลา 23.00 น.