• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

                วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 งานสัปดาห์ส่งเสริมพะรพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  ณ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายสักการะสมเด็จพระอริยาวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

                นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับวันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 กำหนดจักขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ในส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันมาฆบูชา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา , พิธีตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ,กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป และคฤหัสถ์, กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา, กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีมของเด็กและเยาวชน, การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา, การจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5”, การจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 ณ วัดทุกวัดทั่วประเทศ