• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ผู้ว่าฯประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่

                ที่ห้องประชุมสถานีรถไฟนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ทีมวิศวกรจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม ในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ และสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ (สะพานรูปเกือกม้า) เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณจุดข้ามทางรถไฟหน้าวัดพระงาม และจุดข้ามทางรถไฟหน้าวัดเสนหา อีกทั้งมีแผนก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ จำนวน 1 จุด คือที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วงทางข้ามรถไฟถนนมาลัยแมน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีความเห็นให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดแรก เพื่อลดผลกระทบการจราจรของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟบริเวณหน้าวัดเสนหา และบริเวณหน้าวัดพระงามตามลำดับ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญา ประมาณ 3 ปี

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ทำจุดทางข้ามทางรถไฟชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรของประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟและแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยตลอดโครงการก่อสร้าง จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจถึงโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน อีกทั้งรองรับความเจริญและความรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่งในอนาคต นอกจากนี้ขอให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเส้นทางเลี่ยงการจราจร จากสื่อต่างๆ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะๆ ต่อไป