• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดโครงการ“Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์กระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้เห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

                โดยนายพงษ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการ“Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อร่วมสนองนโยบายรัฐบาล ในการมอบของขวัญให้กับประชาชน ซึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก โดยผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเป็นผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะนำเงินที่ได้จากการประมูลไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน และจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สำหรับการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยสามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนจะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสร้างความสุขให้กับผู้พิการและสร้างความสุข อิ่มเอิบใจ แก่ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณที่ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น

                และในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ จำนวน 84 ราย ได้แก่ ขาเทียม จำนวน 25 ราย รถนั่งธรรมดา จำนวน 4 ราย รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 14 ราย รถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 4 ราย และเตียงนอน จำนวน 1 ราย อีกด้วย