• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมสร้างสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบจังหวัดแรกของประเทศ

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ “นครปฐม 1st Cashless City” (นครปฐม เฟิร์ส แคชเลส ซิตี้) ซึ่งธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยธนาคารจะให้บริการกรุงไทย QR Code แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชน กว่า 220 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ผ่าน QR Code

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว หรือ GPP per capita สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ ซึ่งทางจังหวัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ กับชาวนครปฐม ลดการใช้เงินสด ลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด และก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ

                ด้านนายลือชัย ชัยปริญญา กล่าวว่า จาการที่ธนาคารได้ร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่การเป็น Digital Economy เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ล่าสุด ธนาคารได้ขยายบริการกรุงไทย QR Code ไปยังหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน อาทิ สถานีตำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานสรรพากร เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีแผนขยายบริการ QR Code ไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สำหรับลูกค้าในการชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งสามารถยืนยันการชำระเงินด้วยการสแกนลายนิ้วมือ อีกด้วย