• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
อ.สามพราน จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสะอาดประชาราษฎร์จงรักภักดี

                เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561เวลา 9:00 น. ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดหอมเกร็ด นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสะอาดประชาราษฎร์จงรักภักดี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณวัดหอมเกร็ดและถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จำนวน  400 คน